Domov arrow Časté otázky

Najčastejšie kladené otázky:

1. Naučím sa vôbec niečo?

Jednotlivé stupne majú rozsah približne 1000 slov. Spôsob výučby je založený na viacnásobnom opakovaní celých viet. Človek si zapamätá učivo rýchlejšie a ľahšie. Pokiaľ si vyberiete rýchlokurz, budete napredovať naozaj rýchlo.

2. Hladina alfa, to je učenie v spánku?

Nie. Hladina alfa alebo metóda superlearningu je stav hlbokého relaxu a sústredenia sa na učenie cudzieho jazyka. Nie je to stav spánku. Pásma theta a gama zodpovedajú spánku až hlbokému útlmu mozgovej aktivity.

3. Pre koho sú intenzívne alfa kurzy určené? Pre tých, ktorí:
  • si potrebujú v čo najkratšom čase osvojiť čo najviac jazykových vedomostí a zručností
  • zopakovať si učivo pred prijímacou alebo maturitnou skúškou
  • zopakovať si učivo pred začiatkom školského roka
  • pred vycestovaním do zahraničia
  • pred nástupom do jazykového kurzu klasického typu
4. Môže sa učiť aj taký starý ako ja?

V našej jazykovej škole máme klientov do 65 rokov, napredovanie v tom jazyku nezávisí ani tak od veku ako od motivácie a vôle, chuti do učenia sa, nebáť sa komunikovať.

5. Aký je rozdiel medzi alfa kurzom a klasickým kurzom?

Viacnásobným počúvaním toho istého je dosiahnutá vyššia efektivita.

6. Koľko kurzov by som mal absolvovať, aby som sa dohovoril?

Dva kurzy.

7. Ako mám ďalej pokračovať po kurze v štúdiu?

Po kurze si oddýchnuť asi cca. 2 týždne, každý deň aspoň 15 minút sa učiť a potom sa zlepšovať v zahraničí alebo v našej jazykovej škole na klasickom jazykovom kurze.