Domov arrow Prihláška
*Jazyk:
* Stupeň:
* Typ kurzu:
* Čas kurzu:
* Dátum od/do:
Firma:
IČO:
IČ DPH:
* Meno a priezvisko:
Vek:
Vzdelanie:
Profesia:
* Adresa:
* Telefón/mobil:
Email:
* Takto označené položky sú povinné
Na intenzívny konverzačný a odborný typ kurzu sa prihlasuje osobne, telefonicky, emailom

V prípade, že máte záujem o niektorý z našich ostatných kurzov, vyplňte nasledovnú prihlášku.
Stornovacie podmienky:
V prípade predčasného ukončenia kurzu zo strany účastníka z akýchkoľvek dôvodov, mu bude z celkovej sumy kurzu, po odpočítaní odučených hodín, stanovený storno poplatok vo výške 50% zostatkovej sumy.
O podmienkach kurzu som dostatočne informovaný(á), beriem ich na vedomie a súhlasím s nimi.