Domov arrow Jazyková škola
jazyková škola - alfa hladina

Jazyková škola Agentúra PROFESA s.r.o.
jazykový kurz metódou superlearning a alfa hladina

Rýchlejšie sa dohovoriť

Naše kurzy sú zamerané na rýchlejšie si osvojenie cudzieho jazyka pre tých, čo chcú pracovať v zahraničí alebo potrebujú komunikovať v cudzom jazyku so svojim zamestnávateľom, ale aj pre všetkých ostatných.
Schopnosť rýchlejšie sa dohovoriť, sa opiera o superlearning. Tri piliere superlearningu sú relax - alfa hladina, učenie sa celých viet a časté opakovanie.

jazykový kurz superlearning - jazyková škola

Jazykový kurz metódou superlearning

3 piliere schopnosti rýchlejšie sa dohovoriť

 1. pilier - RELAX - učiť sa v pohode.
 2. pilier - CELÉ VETY - učiť sa celé vety.
 3. pilier - OPAKOVANIE - zapamätať si.

Relax - alfa hladina

trojnásobná pohoda - pred, počas a po učení

 • odbúranie stresu ktorý ste si priniesli
 • Relaxáciou pomocou audiovizuálnej stimulácie sa dostanete do pohody. Vaša myseľ sa uvoľní, stres opadne a vy sa naplno venujete učeniu.
 • odbúranie stresu počas výučby
 • Nahrávky cudzieho jazyka počúvate po ležiačky. Krátky spánok je prípustný, máte pocit ako by ste boli doma. Na počúvaný text sa sústredíte úplne prirodzene.
 • odbúranie stresu po výučbe
 • Po kurze nepocítite takú únavu ako pri klasických metódach, odchádzate domov bez domácich úloh. Cítite sa dobitý energiou a tešíte sa na ďalšie pokračovanie kurzu.
jazykový kurz superlearning

Celé vety

Učením celých viet si slovíčka zapamätáte v správnom kontexte, tak ako ich používa nositeľ jazyka. Osvojenie celých viet je jednoduché a zrozumiteľné. Jazyk potom dokážete v praxi použiť oveľa lepšie, plynulejšie a rýchlejšie.

Opakovanie

Viacnásobné opakovanie zvyšuje schopnosť zapamätania si slov a slovných spojení. Informácie sa zapisujú hlbšie do podvedomia čím dochádza k upevneniu nadobudnutých znalostí.

alfa hladina

Alfa hladina

Rýchlejšie sa dohovoriť

Pohodu a relax pri učení zabezpečuje audio vizuálna stimulácia (AVS). Účastníci kurzu používajú prístroj audio vizuálnej stimulácie takzvaný psychowalkman, ktorým sa navodí relaxačná alfa hladina.
Alfa hladina a technológie audio-vizuálnej stimulácie po prvý krát využili v US Air Force a NASA pre zvýšenie koncentrácie a psychickej odolnosti amerických pilotov a kozmonautov.

Viac sa o audio vizuálnej stimulácii dozviete v článku spracovanom podľa Luciusa Chudého vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied. článok o AVS

Služby

Jazykové kurzy

Každý firemný jazykový kurz pre zamestnancov prispôsobíme potrebám zamestnávateľa či už ide o superlearning v alfa hladine alebo klasické jazykové kurzy.

Prispôsobíme potrebám firmy alebo organizácie:

 • termín kurzu
 • rozsah kurzu
 • miesto kurzu
 • osnovy kurzu

Poinformujeme o možnostiach ubytovania, prípadne vám ubytovanie aj zabezpečíme.

Naše kurzy typu superlearning v hladine alfa navštevujú aj záujemcovia z nasledovných miest: Bratislava, Trnava, Trenčín, Piešťany, Topoľčany, Hlohovec, Prievidza, Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou, Levice, Vráble, Zlaté Moravce