Domov arrow Prekladateľský servis

Prekladateľský servis

Preklady dokumentov aj s overením z a do týchto jazykov:


angličtina, nemčina, francúzština, taliančina, holandčina (dodacia lehota - 2 týždne), maďarčina, španielčina, polština, čeština, chorváčtina, srbština, ruština atď.

CENNÍK PREKLADOV:

(ceny za 1 normostranu, t.j. A4)

1. Odborný text s overením 833.00 SKK / 27.65 EUR
2. Odborný text bez overenia 654.50 SKK / 21.71 EUR
3. Texty všeobecného charakteru (súkrom. listy, životopisy....) 476.00 SKK / 15.80 EUR
4. Korektúra preloženého textu bez overenia 357.00 SKK / 11.85 EUR

PRÍPLATKY:

Rýchlostný príplatok do 24 hod. 100%
Príplatok za prácu v nedeľu 100%
Príplatok za prácu v sobotu 50%
Príplatok za prácu počas sviatkov 125%
Faxový príplatok do 5 strán 30.00 SKK / 1.00 EUR
Faxový príplatok nad 5 strán 50.00 SKK / 1.66 EUR
Za nahratú disketu 30.00 SKK / 1.00 EUR
Za napálené CD 50.00 SKK / 1.66 EUR
Za obtiažnosť (zle čitateľný východiskový text, nesprávna zmyslová úprava, špeciálna úprava textu ...) 10 %

V súlade s Vyhl. č.491/04 a Zák.č. 382/04 MS SR záloha 50% vopred z predpokladanej sumy za preklad.