Domov arrow Slovenčina pre cudzincov

Slovenčina pre cudzincov, NITRA,VRÁBLE,ZLATÉ MORAVCE, BRATISLAVA

Zápis do zimného semestra do 20.09.2019, FIREMNÉ, INDIVIDUÁLNE NA ZÁKLADE DOHODY

Image
SKUPINOVÝ KURZ - LEVEL A1-začiatočník, priama metóda - UTOROK - ŠTVRTOK: 2x2 - 16:30-18:00 - 24.09.2019-16.01.2020 - 64 VH - 200EUR
Učebnica:Krížom - Krážom. Cena: EUR
SKUPINOVÝ KURZ - LEVEL B1-mierne pokročilý, priama metóda - UTOROK - ŠTVRTOK: 2x2 - 18:10-19:40 - 24.09.2017-16.01.2020 - 64 VH - 200EUR
Učebnica:Krížom - Krážom. Cena: EUR
individuálne hodiny ONE TO ONE - Rozsah vyučovacích hodín a vyučovací čas si stanoví klient sám. Cena za 60 min. individuálnej vyučovacej hodiny je 13EUR. (Pri objednávke 25 hodín a viac a uhradení platby vopred, cena jednej vyučovacej hodiny je 10 EUR). 45 min. vyuč. hodina:10EUR. Cena pre firemných klientov v Bratislave je 15€. Prípadne môžete požiadať o cenovú ponuku na základe špecifických požiadaviek.

Kurzy Slovenčiny pre cudzincov organizujeme už od roku 2003.

Medzi našich študentov patria manažéri, podnikatelia a obchodníci,imiganti z krajín ako napr. Rakúsko, Taliansko,Francúzsko Holandsko, Rusko, Poľsko, Turecko, Japonsko, Čína,Vietnam,Kórea, Rusko,Ukrajina,Brazília atď


NOVINKA: výučba slovenského jazyka cez SKYPE. Cena za 60 min. vyučovaciu hodinu je 10,00 EUR.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať telefonicky, mailom alebo osobne

Učebné osnovy

I. stupeň - začiatočník
II. stupeň - mierne pokročilý
III. stupeň - stredne pokročilý A
IV. stupeň - stredne pokročilý B

Image
I. stupeň - začiatočník
dokáže odpovedať na elementárne otázky
dokáže sa stručne vyjadriť v prítomnom čase, rozkazovacom spôsobe, budúcnosti
dokáže predstaviť seba iným a naopak iných predstaviť navzájom
dokáže opísať nadobudnuté vzdelanie a náplň práce, stručne záujmy a zvyky
dokáže sa spýtať na smer cesty , na dátum, ročné obdobie, na počasie
dokáže počítať v základných číslovkách, uviesť telefónne čísla
dokáže sa informovať o množstve a cene tovaru
dokáže poďakovať, navrhnúť pomoc, vyjadriť vôľu
dokáže nakúpiť základné potraviny a ovocie pri pultovom predaji
dokáže rozlíšiť farby
dokáže si rezervovať izbu v hoteli
dokáže sa orientovať na autobusovej a vlakovej stanici, zakúpiť si cestovný lístok


Image
II. stupeň - mierne pokročilý
dokáže sa vyjadriť v jednoduchej minulosti
dokáže sa stručne vyjadriť písomnou formou
dokáže vyplniť dotazník a formulár
dokáže stručne vysvetliť smer cesty
dokáže sa vyjadriť v jednoduchom podmieňovacom spôsobe
je schopný vybaviť stručný telefonický rozhovor
dokáže odpovedať na elementárne otázky a aj ich klásť
dokáže vyjadriť priania a zámer, súhlas a nesúhlas
dokáže rozprávať o aktivitách vo voľnom čase a o pracovných aktivitách
dokáže sa orientovať v radových a násobných číslovkách, váhach, mierach
dokáže pomenovať domáce zvieratá
dokáže sa orientovať na letisku


Image
III. stupeň - stredne pokročilý A
dokáže sa vyjadrovať v zložených časoch
dokáže zreprodukovať prečítaný text, opísať zážitok
dokáže poskytnúť radu, odôvodniť svoje plány a názory
je schopný zvládnuť väčšinu situácií s ktorými sa stretáva na cestách
je schopný dorozumieť sa u lekára, na polícii, v servise
dokáže sa podrobnejšie vyjadriť k rôznym témam
dokáže objasniť klady a zápory rôznych možností
dokáže pomenovať predmety vo svojom súkromnom a pracovnom okolí

IV. stupeň - stredne pokročilý B
komplexné zhrnutie doposiaľ prebranej gramatiky a jej praktické využitie
nepriama reč, predložkové väzby, pevné slovesné väzby
dokáže účinne a pohotovo využiť jazyk v spoločenskom a profesijnom živote

Slovak for foreigners in BRATISLAVA

Our language school provides Slovak for foreigners. We explain grammar in foreign language (English, German, Italian, French or Spanish) and in Slovak.

The Slovak lessons are individual, whereby the efectivity of teaching is being constantly improved. The extent of the lessons and the time is defined by the customer him-/herself. The fee is 13EUR per lesson(45 min.)

If you are interested, please do not hesitate to contact us:

mail:

or come and see us personally: PRAXIDE – Language School, Mostná 13 (2nd floor), 949 01 Nitra, Slovakia

Slowakisch für Ausländer

Slowakischkurse für Ausländer finden in der Kombination mit der Erläuterung auf Slowakisch Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch oder Spanisch statt.

Die Kurse sind individuell, wobei wir die Efektivität der Unterrichtsstunden erhöhen wollen. Der Umfang der Unterrichtsstunden und die Unterrichtszeit bestimmt der Kunde selbst. Der Preis für eine Unterrichtsstunde ist 13EUR.

Wenn Sie Interesse haben, kontaktieren Sie uns :

per mail:

oder persönlich: PRAXIDE – Sprachschule, Mostná 13 (2.Stock), 949 01 Nitra, Slowakei