Domov arrow Učebné osnovy

Učebné osnovy pre jazykové kurzy

I. stupeň - začiatočník
II. stupeň - mierne pokročilý
III. stupeň - stredne pokročilý A
IV. stupeň - stredne pokročilý B

I. stupeň - začiatočník
dokáže odpovedať na elementárne otázky
dokáže sa stručne vyjadriť v prítomnom čase, rozkazovacom spôsobe, budúcnosti
dokáže predstaviť seba iným a naopak iných predstaviť navzájom
dokáže opísať nadobudnuté vzdelanie a náplň práce, stručne záujmy a zvyky
dokáže sa spýtať na smer cesty , na dátum, ročné obdobie, na počasie
dokáže počítať v základných číslovkách, uviesť telefónne čísla
dokáže sa informovať o množstve a cene tovaru
dokáže poďakovať, navrhnúť pomoc, vyjadriť vôľu
dokáže nakúpiť základné potraviny a ovocie pri pultovom predaji
dokáže rozlíšiť farby
dokáže si rezervovať izbu v hotely
dokáže sa orientovať na autobusovej a vlakovej stanici, zakúpiť si cestovný lístok

II. stupeň - mierne pokročilý
dokáže sa vyjadriť v jednoduchej minulosti
dokáže sa stručne vyjadriť písomnou formou
dokáže vyplniť dotazník a formulár
dokáže stručne vysvetliť smer cesty
dokáže sa vyjadriť v jednoduchom podmieňovacom spôsobe
je schopný vybaviť stručný telefonický rozhovor
dokáže odpovedať na elementárne otázky a aj ich klásť
dokáže vyjadriť priania a zámer, súhlas a nesúhlas
dokáže rozprávať o aktivitách vo voľnom čase a o pracovných aktivitách
dokáže sa orientovať v radových a násobných číslovkách, váhach, mierach
dokáže pomenovať domáce zvieratá
dokáže sa orientovať na letisku

III. stupeň - stredne pokročilý A
dokáže sa vyjadrovať v zložených časoch
dokáže zreprodukovať prečítaný text, opísať zážitok
dokáže poskytnúť radu, odôvodniť svoje plány a názory
je schopný zvládnuť väčšinu situácií s ktorými sa stretáva na cestách
je schopný dorozumieť sa u lekára, na polícii, v servise
dokáže sa podrobnejšie vyjadriť k rôznym témam
dokáže objasniť klady a zápory rôznych možností
dokáže pomenovať predmety vo svojom súkromnom a pracovnom okolí

IV. stupeň - stredne pokročilý B
komplexné zhrnutie doposiaľ prebranej gramatiky a jej praktické využitie
nepriama reč, predložkové väzby, pevné slovesné väzby
dokáže účinne a pohotovo využiť jazyk v spoločenskom a profesijnom živote